Úvod

Veterinární homeopatická poradna ve spolupráci s veterinární klinikou vám nabízí pomoc při léčbě fyzických i psychických obtíží vašich domácích zvířat. Příkladem mohou být chronické záněty po těle obtížně léčitelné klasickou medicínou, poruchy chování, agresivita, strachy či hyperaktivita a jiné. Další z mnoha možností kde může homeopatie pomoci je vyčištění organismu po zatížení vakcinací nebo antibiotiky, při pooperační rekonvalescenci či poúrazových stavech.

Průběh vyšetření a léčby

Vyšetření probíhá během úvodního pohovoru v délce přibližně jedné až dvou hodin (dle složitosti případu) za přítomnosti majitele či osoby nejbližší vyšetřovanému zvířeti. Během této doby je důležité shromáždit všechny informace o zvířeti a také o událostech, které ovlivnily vývoj a současný stav zvířete. Na základě získaných poznatků následně proběhne analýza a sestavení léčebného postupu.

Podmínky úspěšné léčby

Pro úspěšné sestavení léčby je vhodné, aby úvodní pohovor absolvoval se zvířetem člověk, který je s ním v úzkém kontaktu a může tedy co nejlépe popsat jeho povahu, chování, vývoj i obtíže. Další podmínkou je dodržování navrženého léčebného postupu a pozorné sledování reakcí na léčbu.

www.homeovet.cz

Veterinární homeopatická poradna, veterinární homeopatie, homeopatické poradenství, homeopatický servis, veterinární klinika, homeopatické léky,